Selecties Stichting Topschaatsen Fryslân > Ploegbegeleiding

Ploegbegeleiders FTC Langebaan - Kortebaan

Jan Lubbers (contactpersoon Junioren, Senioren en Neo Senioren)

Robin den Ouden (contactpersoon ouders van schaatsers FTC Noord / Fryslân)

Wat doen we als ploegbegeleider:

We zijn lid van de Friese Technische Commissie Lange-kortebaan van het Gewest Fryslân en hebben de rol als ploegbegeleider op ons genomen.

Als ploegbegeleiders voelen we ons onderdeel van het team van schaatsers en trainers, we zetten ons met name in om iedereen maximaal te faciliteren, hiermee bieden we de sporters de mogelijkheid om hun schaatsambitie waar te kunnen maken.

We volgen de prestaties van de sporters, bekijken af en toe de trainingen en komen bij de wedstrijden kijken, tevens verzorgen wij de toevoegingen van sporters. 

We willen dat het Gewest Fryslân goed functioneert en helpen graag mee wanneer dat nodig is. Als ploegbegeleiders zijn we er met name voor de sporters, maar ook voor de ouders, mocht daar behoefte aan zijn. Dus maak gebruik van je begeleider als je dat graag wilt en dit nodig is. De sporters en zijn trainers zien en spreken elkaar bijna dagelijks. Wanneer er ergens vragen of verschillende ideeën / opvattingen over ontstaan, overlegt de sporter daarover met de trainer en omgekeerd.

Wanneer je er als sporter en trainer er niet goed uitkomt kunnen wij als begeleiders ook benaderd worden. Vanuit onze onafhankelijke rol kunnen we meekijken en meedenken. We zijn volgend in het systeem sporter / trainer, maar bij problemen kunnen we voorop lopen als het moet.

Hoe kun je ons bereiken:

Jan Lubbers - contactpersoon Junioren, Senioren en Neo Senioren FTC Noord / Fryslân - 0612126758 - Lubbers.ja@gmail.com

Robin de Ouden - contactpersoon ouders schaatsers FTC Noord / Fryslân - 0614336432 - Robindenouden@hotmail.com

De andere leden van de FTC Langebaan - kortebaan zijn:

Sjoerd Meekma, voorzitter, meekma@xs4all.nl

Carolina Hut,  secretaresse, secretaris.lb@gewestfryslan.nl

Yanna van Tol, breedtesportzaken, Yanna@sportfryslan.nl 

Monique van den Boogaard, budgetbeheerder, penningmeester.lb@gewestfryslan.nl

Tineke Algra, regio Noord-Oost, Tinekealgra@home.nl

Sponsoren / Partners / Suppliers