Lid worden van een natuurijsclub

Wanneer er natuurijs ligt kan er overal worden geschaatst waar het ijs sterk genoeg is. Zo ook op de ijsbanen van de natuurijsverenigingen.

Vind jij het leuk om te schaatsen op de ijsbaan van de natuurijsvereniging? Het is mogelijk om van een dergelijke vereniging lid te worden. Bij natuurijs stellen zij hun ijsbaan open en organiseren schaatstoertochten of andere evenementen op de natuurijsbaan. De Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) heeft landelijk ruim 500 aangesloten natuurijsverenigingen waarvan zo'n 230 in Fryslân. 

A

Akkrum | IJsclub Foarut
Akkerwoude | IJsclub Akkerwoude
Arum | IJsclub Arum
Aldstjerk | IJsclub Oudkerk

B

Bakhuizen | IJsclub Phoenix
Balk | IJsclub Balk
Bantega | IJsclub De Polder
Bergum | IJsclub Bergum
Beetgummermolen | IJsclub De Trije Doarpen
Buitenpost | IJsclub Buitenpost e.o.
Bolsward | IJsvereniging Bolsward

D

Dokkum | Koninklijke IJsclub Dokkum
Drachtstercompagnie | IJsvereniging Drachtstercompagnie
Drachten | IJsclub Drachten
Drachten | Schaatsclub de Kluners
Dronten | Schaats TrainingsGroep Dronten

E

Elsloo | IJsclub De Oefening
Eernewoude | IJsclub Lyts Begjin
Eestrum/Jistrum | IJsclub Jirstrum-Skulenboarch

F

Ferwerd | Ferwerter IIsclub
Follega | IJsvereniging Winterwille
Franeker | S T C De Eskimo's

G

Gaasterland I S T C De Preamkeskouers
Gorredijk | IJsclub Hald Moed
Grou | IJsclub Foar It Jonge Folkje
Grou | S.T.G. Pinguins
Grou | IJsclub Grouw
Goutum | IJsclub Goutum e.o.

H

Hardegarijp | IJsclub Hardegarijp
Haulerwijk | IJsclub Nooitgedacht
Haulerwijk | Skeelervereniging De Draai
Heeg | IJsclub Heech
Heerenveen | Koninklijke IJsvereniging Thialf
Heerenveen | Kunstschaatsclub Heerenveen
Heerenveen | Volharding
Heerenveen | Shorttrack Club Thialf
Hindeloopen | IJsclub Hielpen
Hommerts | IJsclub Iendracht
Huizum | Huzumer IJsbaan

I

Irnsum | IJsclub Irnsum

J

Joure | IJsclub De Flecke
Jorwerd | IJsclub Jorwerd
Jubbega | IJclub Winterwille

K

Kimswerd | IJsclub Kimswerd
Koudum | IJssportvereniging KoudumLangweer | IJsclub Frisia
Lollum | IJsclub Lollum-Waaxens
Lemmer | IJsvereniging Lemmer
Leeuwarden | Friesche IJsbond
Leeuwarden | HC IJsleeuwen
Leeuwarden | Nieuwe Leeuwarder IJsclub
Leeuwarden | Trias Shorttrack
Leeuwarden | SVYL Trias Kunstrijden

M

Makkinga | IJsvereniging Makkinga
Makkum | IJsvereniging Makkum
Mantgum | IJsvereniging De Twa Doarpen
Marsum | IIsklub Ritsuma
Menaldum | IJsclub D.O.W.

N

Nieuwebrug | St. Wintersporten
Nijbeets | IJsclub Eendracht
Nijega | IJsclub Foarut
Nijelamer | IJsvereniging Nijelamer

O

Oldeboorn | IJsclub Oldeboorn
Oranjewoud | IJsclub Oranjewoud
Opeinde (Smallingerland) | IJsbaan Opeinde
Oudwoude | IJsclub Oudwoude
Oudebiltzijl | Bildse IJsclub
Oudehaske | IJsclub De Vriendschap
Oudkerk | IJsclub Oudkerk
Oosterlittens / Oosterwolde | IJsvereniging Eendracht

R

Rottevalle | IJsclub Rottevalle e.o.
Reduzum | Reduzum
Ried | IJsclub Ried
Rutten | STC Rutten

S

Sneek | De IJsster
Sneek | IJsclub Sneek
Stiens | IJsclub Stiens
Stiens | STS Trias Stiens
St. Annaparochie | Slikrollers
St Annaparochie | IJsclub St. Anna
St. Nicolaasga | STD St. Nicolaasga
St. Nicolaasga | IJsclub Donia
Stavoren |  IJsclub Stavoren
Steggerda | IJsvereniging Vooruitgang
Surhuisterveen | IJsclub Foarut Surhuisterveen
Surhuisterveen | Skeelervereniging Surhuisterveen

T

Terherne | IJsvereniging De Broederschap
Terzool | IJsclub Adam en Atze
Tijnje | IJsvereniging De Onderneming
Tjerkgaast | IJsclub Spannenburg e.o.
Tjerkwerd | IJsclub Tjerkwerd
Twijzelerheide | Skeelervereniging IDS

U

Uilesprong | IJsvereniging Klein Begin

W

Warga | IJsvereniging Wergaster Reed
Warns | IJsclub Warns
Wartena | IJsclub De Harmonie
Weidum | IJsclub Weidum
Wirdum | IJsclub Wirdum-Swichum
Witmarsum | IJsvereniging Witmarsum
Wommels | IJsclub Winterwille
Wolvega | IJs- en skeelerclub Lindenoord
Workum | IJsclub Workum
Wijtgaard | IJsclub Pier Thomas

Z

Zurich | IJsclub Zurich
 

Sponsoren / Partners / Suppliers