Organisatie Gewest Fryslân > Beleidslijnen

Het Gewest Fryslân heeft verschillende beleidslijnen opgesteld.

Deze beleidslijnen zijn ontwikkeld om, aanvullend op de opleidingsovereenkomst, de afspraken weer te geven waar de genoemde partijen zich aan dienen te houden.

De verschillende beleidslijnen zijn te raadplegen via onderstaande documenten:​

Taken en verantwoordelijkheden STF

In onderstaande document worden de taken en verantwoordelijkheden van de STF beschreven. Dit document is een dynamisch werkdocument en kan dus periodiek gewijzigd worden.

Sponsoren / Partners / Suppliers