Organisatie Gewest Fryslân > Bestuur

Info: Gewest Fryslân

Het Gewest Fryslân kent een aantal besturen en gewestelijke technische commissies die binnen de organisatie van de breedte-en topsport allemaal haar eigen verantwoordelijkheden en taken hebben.

-----------------------------------------------------------------------------------

Algemeen Bestuur Gewest Fryslân

Voorzitter: Peter de Jonge
 
Secretaris: deze functie is vacant (waarnemend secretaris Bert Vegter)
 
Penningmeester: Monique van den Boogaard
Mail: penningmeester.ab@gewestfryslan.nl
  
--------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Topschaatsen Fryslân (STF)

Voorzitter: Jacob Reitsma
Mail: voorzitter.stf@gewestfryslan.nl

Secretaris: Marian Hoekstra
Mail: secretaris.stf@gewestfryslan.nl

Penningmeester: Jackelien Reitsma
Mail: penningmeester.stf@gewestfryslan.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------
Topsportzaken planning & organisatie

Office manager:

Rianne Kuipers - Hospes
Mail: rianne@gewestfryslan.nl
Tel: 06-33922221

info@gewestfryslan.nl

Kledingzaken sporters STF:
Mail: kleding@gewestfryslan.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsorstichting Gewest Fryslân

Voorzitter: Bauke Jonkman
Mail: bauke@twirre.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Gewestelijk Technische Commissies (GTC)

Vertegenwoordiger GTC Langebaan - Kortebaan - Endurance

Voorzitter: Sjoerd Meekma
Mail:voorzitter.lb@gewestfryslan.nl

Secretaris: Carolina Hut
Mail: secretaris.lb@gewestfryslan.nl

Penningmeester waarnemend: Sjoerd Meekma
Mail: penningmeester.lb@gewestfryslan.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vertegenwoordiger  GTC / OC Marathon Fryslân

Voorzitter: vacant

Secretaris: vacant

mail: secretaris.ab@gewestfryslan.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------

Vertegenwoordiger GTC Kunstrijden

Voorzitter: Barbara Korringa
Mail: voorzitter.kr@gewestfryslan.nl

Secretaris: Annet Middeldorp
Mail: secretaris.kr@gewestfryslan.nl

Penningmeester: Monika Marsnerova
Mail: penningmeester.kr@gewestfryslan.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vertegenwoordiger GTC Inline-skaten

Voorzitter: Oets van Wier
Mail: voorzitter.il@gewestfyslan.nl

Secretaris: Harry de Velde
Mail: secretaris.il@gewestfryslan.nl

Penningmeester: Hessel Steegstra
Mail: penningmeester.il@gewestfryslan.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vertegenwoordiger GTC Shorttrack

Voorzitter: Marike Ooms
Mail: voorzitter.st@gewestfryslan.nl

Secretaris: Jolanda Nijboer
Mail: secretaris.st@gewestfryslan.nl

Penningmeester: Maureen van der Heide
Mail: penningmeester.st@gewestfryslan.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vertegenwoordiger Baancommissie 11stedenhal

Voorzitter: Douwe Hessel Brouwer
Mail: DHBrouwer@hotmail.com

Secretaris:
Mail: secretaris@baancommissieelfstedenhal.nl

Sponsoren / Partners / Suppliers