Organisatie Gewest Fryslân > Bestuur

Info: Gewest Fryslân

Het Gewest Fryslân kent een aantal besturen en technischecommissies die binnen de organisatie van de breedte-en topsport allemaal haar eigen verantwoordelijkheden en taken hebben.

-----------------------------------------------------------------------------------

Algemeen Bestuur Gewest Fryslân

Voorzitter: Peter de Jonge
 
Secretaris: deze functie is vacant 
 
 
Penningmeester: Monique van den Boogaard
Mail: penningmeester.ab@gewestfryslan.nl
  
--------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Topschaatsen Fryslân (STF)

Voorzitter: Jacob Reitsma
Mail: voorzitter.stf@gewestfryslan.nl

Secretaris: Marian Hoekstra
Mail: secretaris.stf@gewestfryslan.nl

Penningmeester: Jackelien Reitsma 

Mail: penningmeester.stf@gewestfryslan.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------
Topsportzaken planning & organisatie

Office managers:

Rianne Kuipers - Hospes 
info@gewestfryslan.nl - Tel: 06-33922221
Mail: rianne@gewestfryslan.nl

Rosalie Jorritsma
Mail: r.jorritsma@gewestfyslan.nl

Kledingzaken sporters STF: 

Mail: kleding@gewestfryslan.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsorstichting Gewest Fryslân

Voorzitter: Bauke Jonkman
Mail: bauke@twirre.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vertegenwoordiger GTC Lange- en kortebaan

Voorzitter: Sjoerd Meekma
Mail: voorzitter.lb@gewestfryslan.nl
 
Secretaris
Mail: secretaris@bcthialf.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vertegenwoordiger Baancommissie 11stedenhal

Voorzitter: Douwe Hessel Brouwer
Mail: DHBrouwer@hotmail.com

Secretaris
Mail: secretaris@baancommissieelfstedenhal.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Gewestelijk Technische Commissies (GTC)

Vertegenwoordiger GTC Lange- en kortebaan

Voorzitter: Sjoerd Meekma
Mail: meekma@xs4all.nl 

Secretaris: Carolina Hut
Mail: secretaris.lb@gewestfryslan.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vertegenwoordiger GTC Marathon

Voorzitter: deze functie is vacant

Secretaris: Douwe Boonstra
Mail: dboonstr@kpnmail.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vertegenwoordiger GTC Kunstrijden

Voorzitter: Barbara Korringa
Mail: voorzitter.kr@gewestfryslan.nl

Secretaris: deze functie is vacant
Mail: secretaris.kr@gewestfryslan.nl

Penningmeester
Mail: gewestfryslan.kr.penningmeester@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vertegenwoordiger GTC Inline-skaten

Voorzitter: Jan Vonk

Mail: voorzitter.il@gewestfyslan.nl

Secretaris: Harry de Velde
Mail: secretaris.il@gewestfryslan.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vertegenwoordiger GTC Shorttrack

Voorzitter: Meindert van der Valk

Mail: Voorzitter.st@gewestfryslan.nl

Secretaris: Jolanda Nijboer

Mail: secretaris.st@gewestfryslan.nl

 

Sponsoren / Partners / Suppliers