Organisatie Gewest Fryslân > Bestuur

Info: Gewest Fryslân

Het Gewest Fryslân kent een aantal besturen en technischecommissies die binnen de organisatie van de breedte-en topsport allemaal haar eigen verantwoordelijkheden en taken hebben. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Algemeen Bestuur Gewest Fryslân

Voorzitter: Peter de Jonge
 
Secretaris: vacant - a.i. Bert Vegter
 
 
Penningmeester: vacant - a.i. Harm Nakken
 
Harm Nakken en Bert Vegter nemen in afwachting van een opvolger zolang de taken nog waar.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Topschaatsen Fryslân (STF)

Voorzitter: Jacob Reitsma
Mail: voorzitter.stf@gewestfryslan.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Topsportzaken planning & organisatie

Office managers:

Rianne Kuipers - Hospes 
Tel: 06-33922221
Mail: rianne@gewestfryslan.nl

Annet Middeldorp-Mulder
Tel.: 
06-52869852
Mail: annet@gewestfryslan.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsorstichting Gewest Fryslân

Voorzitter: Bauke Jonkman
Mail: bauke@twirre.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vertegenwoordiger Baancommissie Thialf

Voorzitter: Roelof Bosma
Mail: voorzitter@bcthialf.nl

Secretaris: Siep Luinenburg
Mail: secretaris@bcthialf.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vertegenwoordiger Baancommissie 11stedenhal

Voorzitter: Douwe Hessel Brouwer
Mail: DHBrouwer@hotmail.com

Secretaris: Afke de Vries
Mail: secretaris@baancommissieelfstedenhal.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Gewestelijk Technische Commissies (GTC)

Vertegenwoordiger GTC Lange- en kortebaan

Voorzitter: Sjoerd Meekma
Mail: meekma@xs4all.nl 

Secretaris: Carolina Hut
Mail: secretaris.lb@gewestfryslan.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vertegenwoordiger GTC Marathon

Voorzitter: Vacant

Secretaris: Douwe Boonstra
Mail: dboonstr@kpnmail.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vertegenwoordiger GTC Kunstrijden

Voorzitter: Barbara Korringa
Mail: barbarakorringa@hotmail.com

Secretaris: deze functie is vacant
Mail: secretaris.kr@gewestfryslan.nl

PenningmeesterMonika Marsnerova
Mail: gewestfryslan.kr.penningmeester@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vertegenwoordiger GTC Inline-skaten

Voorzitter: Jan Vonk
j.vonk58@ziggo.nl

Secretaris: Albertha de Kroon
Mail: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vertegenwoordiger GTC Shortrack

Voorzitter: Meindert van der Valk

Voorzitter.st@gewestfryslan.nl

Secretaris: Jolanda Nijboer

Mail: secretaris.st@gewestfryslan.nl

 

Sponsoren / Partners / Suppliers