Organisatie Gewest Fryslân > Scoutingscommissie

Iedere discipline binnen de Stichting Topschaatsen Fryslân heeft een scoutingscommissie welke zorg draagt voor de selectieprocedures. In deze commissies worden de procedures ten aanzien van scouting en selectie gerealiseerd waarbij jaarlijks gekeken wordt naar de selectiecriteria en het toetsen van deze criteria bij de rijders. Iedere scoutingscommissie bestaat uit een vertegenwoordiger vanuit de Gewestelijk Technische Commissies en de trainers van de desbetreffende discipline. In het maandelijks multidisciplinair overleg worden de voorlopige selecties besproken. Waarna een voorstel voor de nieuwe selecties wordt voorgedragen aan de betreffende GTC en de Stichting Topschaatsen Fryslân. In de STF is een sporttechnisch hart vertegenwoordigd welke betrokken is bij het gehele proces. De Stichting Topschaatsen Fryslân neemt in haar vergadering, waarbij altijd 1 vertegenwoordiger per discipline per GTC aanwezig is, een besluit inzake de nieuwe selecties. 

Sponsoren / Partners / Suppliers