Organisatie Gewest Fryslân > Sport & Onderwijs

Jonge talentvolle sporters die zich verder willen ontwikkelen in hun sport, krijgen meestal een aangepast schoolrooster. Dit om sport en school zo goed mogelijk te kunnen combineren. Een aantal scholen in de gemeente Heerenveen hanteren voor talentvolle sporters een flexibele aanwezigheidsplicht zodat zij optimaal kunnen trainen.

Onderwijs voor (top)sporters

Onderwijs is voor veel (top)sporters vaak een groot struikelblok. Je wilt alles uit je (top)sportcarrière halen, maar ziet ook dat werken aan een maatschappelijke carrière vroeg of laat belangrijk is. Het reguliere onderwijs past niet altijd in de volle trainingsschema’s die (top)sporters draaien. Wij van Stichting Topschaatsen Fryslân willen voorkomen dat zij genoodzaakt zijn een keuze te maken, of voor school óf voor de sport. Met een aantal scholen hebben we afspraken gemaakt. 

Topsport Talentschool 
Topsport Talentschool in Heerenveen is OSG Sevenwolden. Een Topsport Talentschool (TTS) met een licentie om faciliteiten te kunnen verlenen om onderwijs en topsport te kunnen combineren.
Leerlingen met een Lootstatus/ Topsportstatus vanuit NOC*NSF, uitgereikt door de KNSB, kunnen een beroep doen op deze faciliteiten.
Leerlingen uit de gewestelijke selecties, en het ITC, zonder Topsportstatus, komen in aanmerking voor het ‘sportvriendelijk beleid’, voor meer informatie zie www.sevenwolden.nl

Sportvriendelijk beleid naar maatwerk
Het sportvriendelijk beleid is van toepassing voor de sporters in de gewestelijke selectie en het Instroom Talent Centrum van de Stichting Topschaatsen Fryslân, dit beleid sluit aan bij het maatwerk programma wat nodig is om sport en onderwijs met elkaar te combineren.
In de eerste en tweede klas op de locatie Buitenbaan is de samenwerking vormgegeven binnen SLS/AVO stroom, de ochtendtrainingen zijn daarbij als uren in het rooster vrijgehouden (met uitzondering van de woensdagochtend), andere eventueel noodzakelijke aanpassingen dienen met de   topsportbegeleider op locatie te worden besproken, waartoe de sporter/leerling het initiatief neemt.  
In de bovenbouw mavo/ havo/ vwo en op de andere locaties van Sevenwolden zoek je samen met de topsportbegeleider van de locatie, binnen het sportvriendelijk beleid naar maatwerk, zoals inhaal momenten, planning toetsen en het inpassen van ochtendtrainingen (voor de derde klas van FS zijn de ochtendtrainingen in het rooster vrijgehouden). Voor wedstrijden op een schooldag dienen verlofformulieren te worden ingevuld (zie site OSG  Sevenwolden). Het initiatief om tot deze maatwerkafspraken te komen ligt altijd bij de sporter en ouders. Om in een nieuw schooljaar in aanmerking te komen voor deze faciliteiten geldt voor alle locaties dat leerlingen / sporters schriftelijk een verzoek tot sportfaciliteiten moeten indienen.  
Wij adviseren verder om ieder schooljaar de startbijeenkomst van het onderwijs bij te wonen.

Voor meer informatie: www.sevenwolden.nl 

Centraal topsportcoördinator
De heer G. de Boer
Mail: g.deboer@sevenwolden.nl 

Talentencollege (TAlentencollege Noord) Noord (TAN).
De TAN is een uniek concept, voor het VO participeert hierin de mavo, havo, vwo-afdeling van OSG Sevenwolden, topsporttalentschool met een TTS-licentie.  Sporters van de KNSB TTN selecties (de zogenoemde CTO-sporters, kunnen in aanmerking komen voor de TAN voorziening. Op de TAN kun je je opleiding volledig combineren met topsport. En ook zodanig dat je sport centraal staat en het onderwijsprogramma erop wordt aangepast, ook als je bijvoorbeeld voor langere tijd in het buitenland bent. De TAN biedt een individueel onderwijsprogramma waar je, samen met een persoonlijke studiecoach, je eigen traject uitstippelt en de aanwezige faciliteiten benut. Vakspecialisten komen, waar nodig, naar de TAN toe om je te helpen bij je leerstof en de (tentamen)planning. Voor toelating bij de TAN moet je een toelatingsprocedure volgen. 

Voor meer informatie:
OSG Sevenwolden Schans 100 8441 AE Heerenveen 
Alex de Lange; A.deLange@sevenwolden.nl 
tel. 0513-657385

Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)
De Stichting Topschaatsen Fryslân heeft met het MBO ROC Firda een samenwerking.
Deze mbo-instelling heeft haar eigen sportvriendelijk beleid. 
Voor andere onderwijsinstelling geldt dat de sporter zelf dient te informeren naar het sportvriendelijk beleid en/of maatwerk om sport en onderwijs te combineren. 

MBO ROC Firda
Topsportcoördinator: Mw. Marianne Vlasveld
m.vlasveld@fcroc.nl

HBO/WO
Als Stichting Topschaatsen Fryslân werken wij samen met het Team NL Centrum Noord als het gaat om het afstemmen van een maatwerk programma in het HBO/WO. 

Sporters in de FTC-selecties welke sport en HBO/WO combineren kunnen contact opnemen met het office-management van STF: info@gewestfryslan.nl

Sporters in de KTTN of DTF selectie kunnen contact opnemen met Annelies Kolder; a.kolder@topsportnoord.nl

Advies & faciliteiten 
Zit je niet op één van bovengenoemde scholen, maar wil je wel graag advies over en medewerking van je school? Dan kun je contact opnemen met info@gewestfryslan.nl. 
Wij kunnen je ondersteunen om de medewerking van school te realiseren en daarmee een combinatie van sport en onderwijs te realiseren waarbij het voor jou haalbaar is om beide op jouw niveau te combineren.

Sporters welke tijd tussen school en trainingen moeten overbruggen en het onderwijs op Sevenwolden volgen kunnen “overblijven” op Sevenwolden. 
In Thialf is er geen mogelijkheid voor FTC-sporters om naast de lessen bezig te zijn met hun studie en de tijd tussen onderwijs en training te overbruggen. 

Sponsoren / Partners / Suppliers