Sport & Opleiding

Organisatie Gewest Fryslân > Sport & Opleiding

Jonge talentvolle sporters die zich verder willen ontwikkelen in hun sport, krijgen vaak een aangepast schoolrooster. Dit om sport en school zo goed mogelijk te kunnen combineren. Een aantal scholen in de gemeente Heerenveen hanteren voor talentvolle sporters een flexibele aanwezigheidsplicht zodat de sporter optimaal kan trainen.

De diverse mogelijkheden bij verschillende onderwijsinstellingen in de gemeente Heerenveen zijn:

Voortgezet Onderwijs (VO)

Een talentvolle schaatser die kiest voor onze partnerschool OSG Sevenwolden en uitkomt voor alleen de club/FG, kan in aanmerking komen voor een SportLifestyle traject (SLS). Hierin wordt door OSG Sevenwolden een sportvriendelijkheid-beleid toegepast. Dit houdt in dat de sporter school en topsport beter kan combineren. Dit speciale SportLifesstyle traject (SLS) aan de locatie Buitenbaan van het OSG Sevenwolden in Heerenveen biedt de sporttalenten en leerlingen die veel affiniteit hebben met sport, verdieping en verbreding in hun sportontwikkeling. Meer informatie over deze mogelijkheid is hier te vinden.

Bij het Instroom Talent Centrum (ITC) kunnen alleen gemotiveerde scholieren van het OSG Sevenwolden zich aanmelden voor het ITC waarin zij de eerste twee (maximaal 3) leerjaren worden meegenomen in de SLS klassen. Het ITC programma is alleen van toepassing voor de oudste pupillen uit de discipline langebaan en shorttrack, waarbij onder schooltijd getraind kan worden. Het ITC Informatieboekje is te raadplegen via onderstaande document:

Na het derde  leerjaar kent OSG Sevenwolden geen SLS klassen, maar komt de schaatser in aanmerking voor de sportvriendelijkbeleid faciliteiten of LOOT-faciliteiten van OSG Sevenwolden.

Geselecteerde schaatsers van de gewestelijke selecties, in alle disciplines die het gewest faciliteert, komen in aanmerking voor deze faciliteiten. Wil de sporter in aanmerking komen voor faciliteiten, dan moet de sporter aan een aantal voorwaarden voldoen.

Informatie over mogelijkheden bij OSG Sevenwolden is te vinden op:
http://www.osgsevenwolden.nl.

Contactpersoon:
Gert de Boer, Centraal LOOT coördinator OSG Sevenwolden
Mail: g.deboer@sevenwolden.nl

Wanneer een talentvolle schaatser kiest voor een opleiding aan een school voor het voortgezet onderwijs die niet is aangesloten aan het OSG Sevenwolden, dan zal de schaatser in overleg met desbetreffende school een maatwerktraject naar vermogen van de school moeten opstellen.  

TAlentencollege Noord (TAN) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)

Schaatsers kunnen ook in aanmerking komen voor plaatsing op en begeleiding door het TAlentenCollege Noord (TAN). Als topschaatser is het van belang dat hij/zij zich kan ontwikkelen op één locatie: waar trainingsfaciliteiten, onderwijs en medische zorg aanwezig zijn. Via het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) bij Sportstad Heerenveen kan dat. Samen met diverse onderwijsinstellingen heeft het CTO het TAlentenCollege Noord (TAN) opgericht. Het TAlentencollege Noord (TAN) organiseert en verzorgt de extra ondersteuning en begeleiding voor de bij CTO aangesloten sporters.In principe geldt dit voor de selecties van de talentteams, lange baan en shorttrack.

Om na te gaan of een leerling voldoet aan de gestelde voorwaarden om aan dit type onderwijs te kunnen deelnemen, vraagt de school advies bij Topsport Noord, informatie over het Tanonderwijs  is te verkrijgen via a.delange@sevenwolden.nl

Schaatsers die een indicatie van NOC/NSF (beloftestatus, nationale of internationale status, een HP of A-/B-status) hebben en een opleiding volgen aan het Friesland College kunnen extra begeleiding en ondersteuning krijgen van de topsportbegeleider van het Friesland College.

Het onderwijsprogramma is compact, waardoor de trainingstijden niet in gevaar komen. Het hele programma, zowel sport als school, wordt in Heerenveen gevolgd. Ook woont de sporter in Heerenveen, thuis, bij gastgezinnen of in de Oranjewoudflat. Alles wordt er op afgestemd zodat de schaatser zo goed mogelijk kan presteren.

Meer informatie over de mogelijkheden bij het Friesland College is te vinden op:
http://www.frieslandcollege.nl/topsporters.html

Contactpersoon: 
Marianne Vlasveld, studiecoach TalentenCollege (TAN)
Mail: m.vlasveld@fcroc.nl

Sponsoren / Partners / Suppliers