Nieuws

Meer recent nieuws

Licentiehoudersvergadering

20aug

Licentiehoudersvergadering Gewest Fryslân niet in fysieke setting.

Het algemeen bestuur van het Gewest Fryslân heeft, evenals vorig jaar, moeten besluiten de licentiehoudersvergadering in een fysieke setting niet door te laten gaan gelet op de geldende maatregelen rondom het coronavirus. Gezamenlijk zijn het Algemeen Bestuur van het Gewest Fryslân en de Stichting Topschaatsen Fryslân (STF) van mening haar achterban te informeren over de huidige ontwikkelingen en de toekomstige ontwikkelingen. Vanuit dat perspectief is besloten de stukken per mail met de licentiehouders van het Gewest Fryslân te delen, waarna de licentiehouders de kans krijgen om vragen te stellen over de toegestuurde stukken. Deze vragen worden gebundeld door het Algemeen Bestuur en de STF, en in die hoedanigheid beantwoord, indien gewenst naar alle licentiehouders. Aansluitend worden de stukken vastgesteld.

Het tijdspad ziet er dan als volgt uit;
Op maandag 22 maart ontvangen de licentiehouders de stukken.
Tot uiterlijk vrijdag 26 maart hebben licentiehouders de mogelijkheid om vragen te stellen over de stukken, door een mail te sturen naar info@gewestfryslan.nl
Voor uiterlijk 9 april worden deze vragen, al dan niet naar alle licentiehouders, beantwoord.
Op 9 april worden de stukken vastgesteld door het Algemeen Bestuur Gewest Fryslân.

Terug naar het overzicht

Sponsoren / Partners / Suppliers