Nieuws

Meer recent nieuws

Nieuwe sponsoren voor Gewest Fryslân

13dec

Drie Friese organisaties gaan de komende vijf jaar gezamenlijk drie kenmerkende Fryske sporten sponsoren

Staand: Kaatser Tjisse Steenstra, Schaatsster Janine Smit, Jan van Erve (KNKB), Teije Dijk (FLB), Schaatser Tom Kant, Fierljepper Nard Brandsma Knielend: Bauke Jonkman van Sponsorstichting Gewest Fryslân, Biense Dijkstra (Bouwgroep Dijkstra Draisma), Durk Mous namens de Friese Rabobanken, Jorrit Volkers namens Stichting FB Oranjewoud

Bouwgroep Dijkstra Draisma, FB Oranjewoud en de Friese Rabobanken gaan het fierljeppen, schaatsen en het kaatsen ondersteunen. Op vrijdag 13 december ondertekenden de drie sponsorpartijen in Leeuwarden met de bestuurders van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB) dhr. Jan van Erve (commercie en communicatie), voorzitter Teije Dijk van de Frysk Ljeppers Boun(FLB) en Bauke Jonkman, voorzitter van de Sponsorstichting Gewest Fryslân KNSB als vertegenwoordigers van de drie individuele bonden de sponsorovereenkomst. In een ontvangszaal van het hoofdkantoor van de Rabobank, met een prachtig uitzicht over de hoofdstad, sprak directievoorzitter Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland sprak dhr. Jelmer Algra, namens de drie sponsoren. Als Friese bedrijfsleven weten we elkaar goed te vinden, ieder afzonderlijk draagt in belangrijke mate bij aan culturele en sportieve initiatieven in Fryslân. Wij voelen ons alle drie nauw betrokken bij onze provincie. Daarom ondersteunen wij initiatieven die Fryslân op de kaart zetten en zorgen voor verbinding. Wij dragen graag bij aan een sterke, duurzame en vitale leefomgeving. Deze drie sportorganisaties dagen hun aangesloten verenigingen, leden en sporters uit om te excelleren binnen de sport. Dat spreekt ons aan, wij doen dat binnen onze bedrijven ook. Daarom hebben we elkaar gevonden in dit initiatief. Om het een duurzaam karakter te geven en de organisaties een financieel stevige basis te bieden, is het een verbintenis voor vijf jaar, besluit Algra. Bauke Jonkman van het Gewest Fryslân KNSB, had twee van zijn schaatsers meegenomen in de nieuwe kleding van het topteam, hij refereerde aan vroegere tijden toen de Rabobank ook als sposor bij het regionale schaatsen betrokken was. Wij zitten al midden in ons seizoen, aldus Jonkman, mede dankzij deze sponsoring kunnen we echt duurzaam investeren in de trainingen van onze schaatsers.

Durk Mous namens de Friese Rabobanken en Bauke Jonkman Gewest Fryslân 

©foto's Martin de Jong

Terug naar het overzicht

Sponsoren / Partners / Suppliers