Nieuws

Meer recent nieuws

ALV Bond van IJsclubs Gewest Fryslân druk bezocht

11nov

Algemene Ledenvergadering (ALV) in zalencentrum 't Haske 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) Bond van IJsclubs Gewest Friesland op 8 november j.l in Partycentrum & Zalencentrum 't Haske in Joure werd druk bezocht met vertegenwoordigers van de ijsvereningen uit geheel Friesland. Na de coronaperiode was het nu weer mogelijk om de vergadering gezamelijk te organiseren. Tijdens het openingswoord van voorzitter Peter de Jonge werden een aantal bestuurders en vrijwilligers genoemd die helaas ons de afgelopen periode zijn ontvallen. Na een minuut stilte, waarin deze mensen werden herdacht, was het tijd voor de punten die verder op de agenda stonden vermeld.

 Anne Jochum de Vries van Sport Friesland geeft uitleg over zijn organisatie

Na de pauze was 'de speciale gast van de avond', Anne Jochum de Vries directeur / bestuurder van Sport Fryslân aan bod om te vertellen over het reilen en zeilen van zijn organisatie. Met als hoofdpunt het project 'Fryske Sport in dyn klasse'. Een dankbaar initiatief waar in de loop der jaren door veel scholen al gebruik van is gemaakt. 

Johannes de Vries met de wisselbeker voor de actiefste IJsclub van het afgelopen seizoen

Na het verhaal van Anne Jochum de Vries was het tijd voor het uitreiken van de Bond van IJsclubs  wisselbeker voor de actiefste IJsclub van het afgelopen seizoen. IJsvereniging Adam en Atze van Tersoal kregen de eer toebedeeld, helaas was voorzitter Sjoerd Dotinga door omstandigheden niet aanwezig om deze in ontvangst te kunnen nemen. Daarna werden een aantal leden van verdienste naar voren geroepen om hun te eren voor de langdurige inzet bij hun verening. Door Johannes de Vries werd hun een ereteken opgespeld. Als volgt: Ynze Elzinga 25 jaar IJsclub Dokkum, Gerrit Zwalua 25 Jaar IJsclub Bitgumermolen, Freek Kuipers 25 Jaar IJsclub Drachten, Romke Scharringa 25 Jaar IJsclub Drongrijp, Franke Hoekstra 25 Jaar IJsclub Nijelamer, Cor van der Meer 40 jaar IJsclub Top en Twel, Lou Kuipers 40 jaar IJsclub Drachten, Obe Bangma 40 jaar IJsclub Drachten en Durk de Vries 55 jaar IJsclub Menaldum. 

Bert Vegter krijgt als waardering een goudenspeld uitgereikt door voorzitter Peter de Jonge 

Daarbij werd ook Bert de Vegter in het bijzonder in het zonnetje gezet door hem te benoemen tot erelid vanwege zijn jarenlange inzet voor de Bond van IJsclubs als secretaris en het fungeren als hoofdscheidsrechter tijdens de grote schaatstoernooien in Thialf. Voorzitter van de Bond van IJsclubs, Peter de Jonge spelde hem de versierselen op. "Een hele mooie gouden speld, waar ik nu als erelid erg trots op ben." aldus Bert Vegter. Om even in een opsomming aan te geven wat hij allemaal tot nu toe heeft gedaan in de loop der jaren en waaruit blijkt dat de waardering als erelid hem zeker toekomt. Hierbij zijn werkzaanheden op een rij gezet. Naast zijn functie als secretaris is Bert Vegter 18 jaar internationaal scheidsrechter langebaan geweest, waarbij hij Nederlandse Kampioenschappen leidde en scheidsrechter was bij World Cup wedstrijden. 

Bert Vegter is woonachtig in Buitenpost en was werkzaam bij het Waterschap, in 2004 ging hij met pensioen en is al sinds 2003 betrokken bij de Bond van IJsclubs Gewest Fryslân en iemand die onmisbaar betrokken is in zijn functie als secretaris. Dat blijkt wel uit het feit, dat hij ook in 2022 nog altijd als waarnemend secretaris, in afwachting van een opvolger, bezig is.

Secretaris van de Bond van IJsclubs Gewest Friesland

"Het was in maart 2003, dat Jan Oostenbrug bij mij in Buitenpost op kantoor kwam met de vraag of ik secretaris van de Bond van IJsclubs Gewest Friesland wilde worden. 
Ik heb gelijk daarop ja gezegd. Tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering was ik secretaris a.i. en op 18 november 2003 ben ik benoemd als secretaris.”Door familie omstandigheden was Bert genoodzaakt om zijn functie over te dragen. "Ik heb toen vanaf dat moment binnen het Algemeen Bestuur de functie van AB lid met portefeuille opleidingen en juryzaken bekleed. Drie jaar later werd ik opnieuw gevraagd de functie van secretaris te willen bekleden en tot op de dag van vandaag combineer ik de beide functies binnen het gewestelijke bestuur nog steeds. Ik heb tot nu toe deze functies altijd met veel plezier gedaan. Dat deze combi van beide functies veel tijd en energie vraagt is inherent aan de status van ons gewest. Toen ik afgelopen dinsdag 8 november op onze algemene Ledenvergadering benoemd werd tot erelid van het Gewest Fryslân was ik dan ook zeer vereerd. De foto als herinnering, met op de achtergrond onze Bond van IJsclubs vlag, doet me heel erg veel. Ik ben dan ook zeer dankbaar voor deze schitterende onderscheiding en zal de gouden speld met trots dragen.” Naast zijn functie als secretaris is Bert Vegter 18 jaar internationaal scheidsrechter langebaan geweest, waarbij hij Nederlandse Kampioenschappen leidde en scheidsrechter was bij World Cup wedstrijden. "Begin 2000 ben ik naast mijn andere werkzaamheden begonnen als docent bij de KNSB voor het opleiden van trainers en gewestelijke scheidsrechters. Veel bekende coaches, die bij internationale wedstrijden als coach fungeren, hebben bij mij in de klas gezeten. Een aantal bekende namen zijn o.a. Rintje Ritsma, Erben Wennemars, Simon Kuipers, Johan de Wit. Omdat ik ook betrokken ben bij de organisatie van de grote toernooien in Thialf, kom ik deze oud cursisten nog regelmatig tegen en "hebben we het er nog over" Dat zijn altijd schitterende momenten waar ik veel energie van krijg. 

Bert Vegter als jurylid van Organisatie Comité Thialf

Rond 2004 ben ik toegetreden tot jurylid van de Thialf jury voor de jurering bij de grote toernooien. Enkele jaren later heb ik Jan Charisius opgevolgd in het Organisatie Comité Thialf. Op dit moment maak ik deel uit van de wedstrijdorganisatie voor de grote wedstrijden in Thialf als operationeel jurycoördinator.” Door Bert zijn verdiensten in het schaatsen is hij nu in het onderstaande rijtje toegetreden als erelid.
 

Ereleden Bond van IJsclubs Gewest Fryslân v.l.n.r. Johannes de Vries, Jan Bergmans, Jan Oosterbrug, Bert Vegter en Hedman Bijlsma

©foto's Martin de Jong

Terug naar het overzicht

Sponsoren / Partners / Suppliers