Nieuws

Meer recent nieuws

Medische partners STF

19mei

Nieuwe medische partners Stichting Topschaatsen Fryslân

Stichting Topschaatsen Fryslân heeft, in het kader van optimale begeleiding binnen het programma voor talentontwikkeling, een aantal medische partners aan zich weten te verbinden. In deze samenwerking en begeleiding wordt de rijd(st)er medische zorg en begeleiding aangeboden ten behoeve van optimale sportprestaties.

De nieuwe partners zijn: 

- Sport Geneeskunde Friesland
- Ziekenhuis Tjongerschans, 
- Fysio Gorredijk
- Diëtist Gorredijk

Medische begeleiding 

Deze medische partners verlenen haar werkzaamheden en begeleiding in de volgorde van 0-meting. 

Eventueel vervolg op de 0-meting, aanvullende testmomenten, preventieve en wedstrijdbegeleiding.  
Voor de KNSB Talent Teams Noord (inline/ shorttrack/ langebaan) geldt dat er aanvullende en indien van toepassing afwijkende afspraken zijn in het kader van de medische begeleiding. De invulling van de sportmedische begeleiding van deze teams gaat in samenspraak met de KNSB. 
In sommige gevallen kan het zo zijn dat er aanvullende onderzoeken of workshops plaatsvinden en/of er wordt afgeweken van de medische beleidslijn.  Indien de sporter het wenselijk acht om van deze medische beleidslijn af te wijken, om welke reden dan ook, dan dient dat te allen tijde in overleg te gaan met de trainer en de officemanager.  

0-meting  

Bij aanvang van het programma van de STF worden alle rijd(st)er ingepland voor een zogenoemde 0-meting, welke geldt als verplichting die voortvloeit uit de opleidingsovereenkomst. De 0-meting bestaat uit; een fietstest en bloedonderzoek bij de sportarts; een functional movement screening bij de fysio; een intake bij de diëtist behoort niet meer tot de 0-meting. De diëtist kan worden ingeschakeld op basis van persoonlijke wens van de sporter en/of begeleider. Tevens kan de STF en/of trainer bepalen dat het wenselijk is om een workshop betreft voeding en diëtiek te organiseren voor de trainingsgroep. Voor de inlineselecties is dat medio februari. Voor de overige disciplines is dat begin mei. Een 2e test, voor aanvang van het seizoen, is vrijwillig. De trainer(s) brengen, al dan niet in samenspraak met de medische partners en/of naar aanleiding van de 0-meting, een advies uit om een 2e test te laten doen. We spreken bij een 2e test alleen over een fietstest bij de sportarts. Andere (vervolg)onderzoeken/ behandelingen zijn uitsluitend maatwerk en gaan in samenspraak tussen de sporter, trainer(s) en medische partners.  

Referentiekader

Jaarlijks doorlopen ongeveer 100 rijd(st)ers deze 0-meting waarvoor de medische staf tijd inplant. De 0-metingen worden verricht om te kijken hoe de sporter er fysiek voor staat. Naar aanleiding van de 0- meting kan er, eventueel, direct actie ondernomen worden. De gegevens van de 0-meting worden ook gebruikt bij, eventueel, latere toepassing van medische zorg bij de rijd(st)er. Het dient daarmee als referentiekader voor zowel de rijd(st)er, als de trainer(s) en de medische staf. De medische partners geven, tijdens de 0-meting, bij de rijd(st)ers direct aan, indien daartoe aanleiding is, om een vervolg te plannen. Aansluitend worden de uitslagen en bijzonderheden van de testen besproken met de trainers en wordt er gekeken naar kansen/mogelijkheden voor maatwerk in de programma’s. De sporters worden gevraagd zijn/haar eigen gesteldheid middels logboeken bij te houden. In de driehoek van rijd(st)er, trainer(s) en medische begeleiding wordt gekeken naar de stappen die ondernomen moeten worden. In verschillende disciplines wordt er doorgaans in oktober (voor aanvang winterseizoen) nogmaals getest. 

 

Terug naar het overzicht

Sponsoren / Partners / Suppliers