Vertrouwenscontacpersonen

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht wanneer je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je wordt geïntimideerd, of gediscrimineerd of als er andere problemen spelen. Soms is het voldoende om je hart te luchten en te vragen hoe een ander over een bepaalde situatie denkt. Een vertrouwenspersoon kan met je meedenken en je adviseren hoe je ongewenst gedrag bespreekbaar kunt maken. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en kan de plegers alleen na jouw toestemming op hun gedrag aanspreken of de leidinggevenden op de hoogte stellen. Als vertrouwenspersoon hoop je van harte een luisterend oor te kunnen bieden mochten er zich problemen voordoen die je graag in vertrouwen wilt delen. Mocht je behoefte hebben om een gesprek hierover aan te willen gaan, dan kun je contact opnemen met onderstaande vertrouwenspersonen.

Monique de Wolff:

Even voorstellen..

Mijn naam is Monique de Wolff – van Duren en ben sinds juni 2021 aangesteld als vertrouwenspersoon bij het Gewest Fryslân. Ik woon met mijn gezin in Heerenveen en ben  werkzaam als docent Biologie en ondersteuningscoördinator bij het OSG Sevenwolden locatie “ de Buitenbaan “ te Heerenveen. Bij mijn functie als ondersteuningscoördinator fungeer ik als aanspreekpunt indien leerlingen leer – en/of gedragsproblemen ervaren en regel dan passende ondersteuning. In deze functie ben ik uiteraard gewend om met vertrouwelijke kwesties om te gaan.

Je kunt bij mij terecht, als je vindt dat je onjuist behandeld bent, (seksuele) intimidatie of agressie / geweld hebt ervaren, vervelende gevoelens aan een bepaalde situatie over gehouden hebt of gewoon even je hart wil luchten.

Gesprekken die je met mij voert hebben, naast grote zorgvuldigheid van mijn kant, een vertrouwelijk karakter. Ik zal mijn uiterste best doen om je te helpen bij het oplossen van je problemen, voor je bemiddelen in bepaalde situaties of ervoor zorgen dat jouw melding of klacht bij de juiste personen terecht komt.

Mijn telefoonnummer is : 06-54224263 en mijn mailadres: moniquevanduren@upcmail.nl

 

André Walrecht

Even voorstellen………

Mijn naam is André Walrecht, gelukkig getrouwd, vader van twee dochters en inmiddels ook opa. De schaatswereld is mij niet helemaal vreemd. Ik ben voorzitter geweest van STC Rutten, de TC Langebaan (Friesland) en de baancommissie. Daarnaast ben ik de trotse bezitter van het Elfsteden Kruisje. In het dagelijks leven werk ik als docent Nederlands en Duits op OSG Sevenwolden waar ook een topsportacademie (TAN) is gevestigd. Op deze school ben ik ook vertrouwenspersoon. Zie hier de link naar de rol van vertrouwenspersoon van het Gewest Fryslân.

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht als er sprake is van ongewenste situaties/ ongewenst gedrag, je daar melding van wil doen of je je hart daarover wilt luchten of iemand zoekt die je terzijde kan staan met raad en advies. Voorbeelden zijn discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie of geweld en pesten. Als vertrouwenspersoon wil ik een positieve bijdrage leveren aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de klager. Hij doet dit onder andere door nooit te handelen buiten medeweten van de klager om en door de zo grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen.

Ook bij het schaatsen moet iedereen zich veilig voelen. Mocht dit voor jou echter niet zo zijn dan hoop ik er voor je te mogen zijn. Sterker nog; dan wil ik er voor je zijn!

Mijn mobiele nummer is 06-10514181 en mijn mailadres is a.walrecht2@upcmail.nl

 

Sponsoren / Partners / Suppliers