Informatie vertrouwenspersoon

Even voorstellen......

Mijn naam is Corneel van Hulten en ik ben de contact en vertrouwenspersoon voor het Gewest Fryslân. Ik was docent aan de OSG Sevenwolden in Heerenveen waar ik vele jaren met plezier geschiedenis aan de leerlingen van de bovenbouw op de locatie Fedde Schurer heb gegeven. Naast docent ben ik decaan van het VWO geweest en was vertrouwenspersoon voor leerlingen en docenten van de locatie. We hebben vele in Joure gewoond in de wijk Skipsleat aan water. Wanneer het goed had gevroren lag er een prachtige ijsbaan voor ons huis, waar je fantastisch baantjes kon trekken! Inmiddels ben ik niet meer werkzaam in het voortgezet onderwijs en gepensioneerd. Sinds april 2019 ben ik definitief verhuisd naar het Brabantse Esch. Toch kom ik nog regelmatig in Friesland, Joure, omdat wij ons oude huis voorlopig nog aanhouden.

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht wanneer je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je wordt geïntimideerd, of gediscrimineerd of als er andere problemen spelen. Soms is het voldoende om je hart te luchten en te vragen hoe een ander over een bepaalde situatie denkt. Als vertrouwenspersoon kan ik met je meedenken en je adviseren hoe je ongewenst gedrag bespreekbaar kunt maken. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en kan de plegers alleen na jouw toestemming op hun gedrag aanspreken of de leidinggevenden op de hoogte stellen. Ik hoop van harte een luisterend oor te kunnen bieden mochten er zich problemen voordoen die je graag in vertrouwen met me wilt delen.

Ik ben bereikbaar mobiel: 06-30619021 of per e.mail: corneel@vanhulten.nl

Sponsoren / Partners / Suppliers