Preventiebeleid

Preventiebeleid Grensoverschrijdend gedrag Gewest Friesland

Algmeen

Jaarlijks komen verschillende zaken van Seksuele Intimidatie maar ook andere vormen van

Grensoverschrijdend Gedrag voor in de sport.
Je kunt daarbij denken aan pesten, discriminatie, geweldpleging of overmatig drankgebruik, maar ook aan matchfixing, het gebruik van doping, drugs of soms het veroorzaken van eetstoornissen of andere psychische klachten.

Sommige zaken zijn voor buitenstaanders zichtbaar maar er vinden ook veel incidenten plaats buiten het oog van omstanders. Denk hierbij aan één op één situaties maar ook aan het versturen van mails of het zoeken van rechtstreeks contact via internet (denk bijv. aan Skype).

Een aantal zaken blijven alleen in een kleine kring van de direct betrokkenen bekend.
Het behoeft geen toelichting dat de gevolgen voor slachtoffers en betrokken familieleden of vrienden vaak groot is.

De gevolgen kunnen echter nog groter worden wanneer de zaak ongewenst in de media terecht komt of wanneer door bijv. social media de aandacht op een kwestie wordt gevestigd.  

Hoe zorgvuldig de direct betrokkenen zelf ook met de zaak om willen gaan, de wijze waarop een verhaal door (social-) media naar buiten komt heb je niet in hand. Voor de sport geldt dat we iedere zaak van Grensoverschrijdend Gedrag er een teveel vinden!
De sport moet dan ook alle mogelijke maatregelen nemen om dat te voorkomen.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, het vrijwilligerswerk (kindervakantiekampen) en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat bijv. seksuele Intimidatie een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om het te voorkomen.

In het bestuurlijk overleg van de STF (Stichting TOPschaatsen Fryslan) zijn een aantal (beleids)maatregelen besproken en vastgesteld voor het Gewest Friesland om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

1) Als eerste via de website de vrijwilligers bewust maken van de gedragscodes, mede door het verwijzen naar het voorlichtingsmateriaal van NOC*NSF www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag.

2) Het publiceren van de gegevens van het algemene vertrouwenspunt.

Het algemene vertrouwenspunt van NOC*NSF is beschikbaar voor alle aangesloten sportbonden.

Het vertrouwenspunt Sport en de vertrouwenspersonen NOC*NSF zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Een mail sturen kan ook: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.

Men kan hier terecht kan voor een eerste opvang, vragen en advies aangaande

grensoverschrijdend Gedrag in de sport. Het Vertrouwenspunt verwijst voor verder advies en

ondersteuning bij incidenten door naar de NOC*NSF poule van vertrouwenspersonen.

Deze vertrouwenspersonen geven regionale ondersteuning en advies bij incidenten, aan

zowel slachtoffers, beschuldigden als sportorganisaties.

3) Het wijzen op het Modelmeldprotocol 

Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/ ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. www.inveiligehanden.nl

De volgende punten worden op deze website besproken: wat seksueel misbruik is, signaleringstaak medewerkers, meldplicht bij (vermoedens/signalen) van seksueel misbruik, voorlopige zwijgplicht na een melding en hoe te handelen bij vermoedens of feiten rond seksueel misbruik.

4) Het bestuur van de STF gaat op zoek naar een regionale vertrouwens-contactpersoon, als tussenpersoon / eerste vraagbaak.

5) Het aanmelden van het Gewest Friesland bij het NOV (Nederlandse Organisaties vrijwilligerswerk) om de procedure in werking te stellen tot het digitaal aanvragen van VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor alle vrijwilligers in het Gewest die met minderjarigen werken.

6) Na bevestiging van de aanmelding kan de Stichting digitaal (gratis) VOG aanvragen. Dit gebeurt door het klaarzetten van de aanvraag voor de vrijwilliger. Hiervoor zijn naam, geboortedatum en mailadres nodig. Daarna ontvangt de vrijwilliger een email van Dienst Justis met daarin een link om te aanvraag definitief te maken.

 

 

 

Sponsoren / Partners / Suppliers