Bestuur

Bestuur

Gegevens van het bestuur van de baancommissie in Thialf en de Elfstedenhal.

Het Gewest Fryslaân kent een aantal besturen en technische commissies die allemaal haar eigen verantwoordelijkheden en taken kent binnen de organisatie van de breedte- en topsport.

Stichting Topschaatsen Fryslân (STF)

Voorzitter
Jacob Reitsma
Tel.: 06-5584850
Mail: reitsma9@ziggo.nl
 

Office manager (Topsport zaken: planning & organisatie)
Rianne Kuipers - Hospes
Tel: 06-33922221
Mail: rianne@gewestfryslan.nl


Algemeen Bestuur Gewest Fryslân
 
Voorzitter
Syco Fennema
Tel: 0654-338556 / 0514-605688
 
Vice voorzitter
Johannes de Vries
Tel: 0566-223333 / 0651-297213
 
Secretaris
Bert Vegter
Tel: 0511-543473 / 0646-324292
 
Penningmeester (waarnemend)
Jan Galama
Tel: 0639-445558 / 0566-602950
 

Vertegenwoordiger Sponsorcommissie

Voorzitter
Bauke Jonkman
Tel.: 06-53708988
Mail: bauke@twirre.nl

Secretaris Jose Zijlstra
Tel.: 06-23763601
Mail: jose@twirre.nl


Vertegenwoordiger Baancommissie Thialf

Voorzitter
Andre Walrecht
Tel.: 0513-640475 / 06-53936846
Mail: a.walrecht2@upcmail.nl

Secretaris
Froukje Zonderland
Tel.: 06-22639147
Mail: froukjezonderland@ziggo.nl


Vertegenwoordiger Baancommissie Elfstedenhal

Voorzitter
Douwe Hessel Brouwer
Tel.: 06-53423750
Mail: D.Brouwer@ferwerderadiel.nl

Secretaris
Afke de Vries
Tel.: -
Mail: secretaris@baancommissieelfstedenhal.nl


Vertegenwoordiger T.C. Lange- en kortebaan

Voorzitter
Ale Woudstra
Tel.: 06-54211631
Mail: ale.woudstra@tiscali.nl

Secretaris
Carolina Hut
Tel.: -
Mail: carolinahut@hetnet.nl


Vertegenwoordiger T.C. Marathon

Voorzitter
Joop Feenstra
Tel.: 06-51593875
Mail: joop.feenstra@strukton.com

Secretaris
Rianne Bruinsma
Tel.: 06-13031411
Mail: rian_b@hotmail.com


Vertegenwoordiger T.C. Shorttrack

Voorzitter
Jan van Berkum
Tel.: 06-27525781
Mail: j.van.berkum@kpnplanet.nl

Secretaris
Alfred Roes
Tel.:  06-20395144
Mail: alfred.roes@chello.nl


Vertegenwoordiger T.C. Kunstrijden

Voorzitter
Geert Aikema
Tel.: 06-19003127
Mail: omahxl@gmail.com

Secretaris
Joke de Vries
Tel.: -
Mail: c.vries39@chello.nl


Vertegenwoordiger T.C. Inline-skaten

Voorzitter
Jan Vonk
Tel.: 06-53220121
Mail: j.vonk58@ziggo.nl

Secretaris
Mark v/d Grijp
Tel.: 06-15087719
Mail: mavdg@me.com

 

Sponsoren / Partners / Suppliers